Policy Jam

  • Inovativnost
  • Kakovostno življenje

Sodelovanje med različnimi sektorji, partnerji in organizacijami ter skupen napor pri reševanju kompleksnih družbenih izzivov današnjega časa in prihodnosti s končnim uporabnikom v središču, je pot, ki vodi…


Prosto dostopni izobraževalni viri (OER)

  • Inovativnost
  • Učenje (za) vse življenje

V današnjem času večino informacij pridobivamo v virtualnem okolju. Učenje postaja vse bolj prilagojeno in sodelovalno, čemur pripomore tudi vse več odprtih in brezplačno dostopnih izobraževalnih aplikacij ter…


Svetovni dan čebel

  • Identiteta

Slovenija je kot prva država na svetu pozvala mednarodno skupnost k večjemu zavedanju o pomenu čebel in potrebi po zaščiti teh, za ljudi izjemno pomembnih opraševalcev pred nevarnostmi….