Dokumenti

Strategija razvoja Slovenije 2030

Strategija razvoja Slovenije – kratek pregled

Slovenian Developmet Strategy 2030

Slovenian Development Strategy – Overview

Soustvarjamo Strategijo Republike Slovenije – Pogovori o strateških usmeritvah

Poročilo o javnem posvetovanju