Policy Jam

 • Inovativnost
 • Kakovostno življenje

Sodelovanje med različnimi sektorji, partnerji in organizacijami ter skupen napor pri reševanju kompleksnih družbenih izzivov današnjega časa in prihodnosti s končnim uporabnikom v središču, je pot, ki vodi do bolj kakovostnih storitev in s tem višje kakovosti življenja za prebivalke in prebivalce Slovenije. S tem namenom je potekala pilotna izvedba interaktivne delavnice »Policy Jam«. Za … Več


Prosto dostopni izobraževalni viri (OER)

 • Inovativnost
 • Učenje (za) vse življenje

V današnjem času večino informacij pridobivamo v virtualnem okolju. Učenje postaja vse bolj prilagojeno in sodelovalno, čemur pripomore tudi vse več odprtih in brezplačno dostopnih izobraževalnih aplikacij ter storitev. Slovenija v svetovnem merilu nastopa kot referenčna država na področju odpiranja izobraževalnega prostora z uvedbo sistema prosto dostopnih izobraževalnih virov (Open Education Resources – OER). V … Več


Zlet za vzlet

 • Kakovostno življenje
 • Učenje (za) vse življenje

Zlet je največji vseslovenski tabor, kjer se vsako leto združijo številni mladi taborniki iz vse države in tujine. Letošnje leto je tabor potekal pod naslovom Zlet za vzlet. Ob velenjskem jezeru se je na  desetdnevnem taboru zbralo kar tisoč mladih iz Slovenije in desetih drugih držav ter se v sobivanju udeležilo več kot tristo delavnic, … Več


Zavod 404

 • Inovativnost
 • Učenje (za) vse življenje

Inovativnost je temelj vsakršnega družbenega napredka in razvoja. Je način razmišljanja in iskanja novih rešitev za obstoječe izzive, zmožnost raziskovanja in kreiranja idej ter njihovo udejanjanje v vsakdanjem svetu. V času hitrih sprememb in eksponentnega razvoja je inovativen pristop k iskanju rešitev še toliko bolj pomemben, še posebej med mladimi, saj predstavljajo tisti del prebivalstva, … Več


Goodbiz

 • Inovativnost
 • Kakovostno življenje

Goodbiz je program, namenjen dvigu investicijske pripravljenosti podjetij z družbenim učinkom, ki ustvarjajo kakovostna delovna mesta, povečujejo družbeno vključenost in blaginjo, v poslovni model vključujejo nove tehnologije ter so inovativna v poslovnih procesih in načinu organiziranja. Zavod Viva, pobudnik programa, s svojim delovanjem že več let povezuje različne dele družbe s ciljem spodbujanja družbenih sprememb, … Več


Teden nezavržene hrane

 • Kakovostno življenje

Zavržena hrana predstavlja resen problem sodobne družbe. V svetu vsako leto zavržemo skoraj milijardo in pol ton hrane – povedano drugače, tretjina pridelane hrane konča v smeteh. Samo v Sloveniji zavržemo 150 tisoč ton hrane, kar je povprečno 72 kilogramov hrane na prebivalca, s čimer bi lahko pripravili celih 292 obrokov in nahranili 100 družin. Teden … Več


Svetovni dan čebel

 • Identiteta

Slovenija je kot prva država na svetu pozvala mednarodno skupnost k večjemu zavedanju  o pomenu čebel  in potrebi  po zaščiti teh, za ljudi izjemno pomembnih opraševalcev pred nevarnostmi. Pobuda World Bee Day Initiative, ki jo je pričela Čebelarska zveza Slovenije s podporo Vlade Republike Slovenije in Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, je dobila posluh … Več


Ljubljana GovJam

 • Inovativnost
 • Zaupanje

Ljubljana GovJam je del globalnega dogodka Global GovJam, ki se odvija po celem svetu hkrati in poskuša s pomočjo inovativnih pristopov, poiskati odgovore na izzive javnega sektorja. V Sloveniji ga organizira ekipa Servis 8, ki pri organizacij delavnic uporablja metode oblikovalskega razmišljanja in storitvenega oblikovanja. Preko generiranja novih idej, priprave prototipov, preizkušanja uporabniške izkušnje med … Več


Evropa v šoli

 • Učenje (za) vse življenje

Natečaj Evropa v šoli že vrsto let prispeva k poglobljenemu soočenju osnovnošolcev in srednješolcev z družbenimi izzivi, s katerimi se spopadamo doma, v Evropi in v svetu. Cilj projekta je krepitev medsebojnega razumevanja, strpnosti in solidarnosti med ljudmi ter aktivno razvijanje ustvarjalnosti, zmožnosti samostojnega in kritičnega mišljenja ter izražanja in presoje s pomočjo različnih umetnostnih … Več


Otroški parlament

 • Učenje (za) vse življenje

OTROŠKI PARLAMENT® je ena izmed pomembnejših oblik participacije mladih v Sloveniji, ki  povečuje njihovo aktivno sodelovanje in vključenost v procese sprejemanja odločitev, pomembnih za njihov prihodnji razvoj. S tem se krepi pomen aktivnega državljanstva med mladimi, kar je eden izmed ključnih poudarkov Vizije Slovenije. Program, ki je namenjen vsem osnovnošolcem, poteka v obliki srečanj in … Več