Slovenski kvIZUM

 • Inovativnost

Ob 125. obletnici smrti Jožefa Stefana je na spletu zaživel digitalni kviz Slovenski kvIZUM. Z njim želijo ustvarjalci krepiti samozavest Slovencev kot naroda inženirjev in inovatorjev ter utrditi…


Svetovni dan otrok – “Kids Take Over”

 • Kakovostno življenje

20. novembra obeležujemo svetovni dan otrok. Na pobudo UNICEF-a so otroci prevzeli vodenje Slovenije za en dan in zavzeli vodilna mesta v politiki, gospodarstvu, medijih, šolstvu, športu in…


Zlet za vzlet

 • Kakovostno življenje
 • Učenje (za) vse življenje

Zlet je največji vseslovenski tabor, kjer se vsako leto združijo številni mladi taborniki iz vse države in tujine. Letošnje leto je tabor potekal pod naslovom Zlet za vzlet….


Zavod 404

 • Inovativnost
 • Učenje (za) vse življenje

Inovativnost je temelj vsakršnega družbenega napredka in razvoja. Je način razmišljanja in iskanja novih rešitev za obstoječe izzive, zmožnost raziskovanja in kreiranja idej ter njihovo udejanjanje v…


Goodbiz

 • Inovativnost
 • Kakovostno življenje

Goodbiz je program, namenjen dvigu investicijske pripravljenosti podjetij z družbenim učinkom, ki ustvarjajo kakovostna delovna mesta, povečujejo družbeno vključenost in blaginjo, v poslovni model vključujejo nove tehnologije ter…


Ljubljana GovJam

 • Inovativnost
 • Zaupanje

Ljubljana GovJam je del globalnega dogodka Global GovJam, ki se odvija po celem svetu hkrati in poskuša s pomočjo inovativnih pristopov, poiskati odgovore na izzive javnega sektorja. V…


Evropa v šoli

 • Učenje (za) vse življenje

Natečaj Evropa v šoli že vrsto let prispeva k poglobljenemu soočenju osnovnošolcev in srednješolcev z družbenimi izzivi, s katerimi se spopadamo doma, v Evropi in v svetu. Cilj…


Otroški parlament

 • Učenje (za) vse življenje

OTROŠKI PARLAMENT® je ena izmed pomembnejših oblik participacije mladih v Sloveniji, ki povečuje njihovo aktivno sodelovanje in vključenost v procese sprejemanja odločitev, pomembnih za njihov prihodnji razvoj. S…