Policy Jam II

  • Identiteta
  • Inovativnost

Nove metode za boljše storitve Za uspešno uresničevanje Strategije razvoja Slovenije potrebujemo nove metode dela in sodelovanja za iskanje ustreznih korakov, potrebnih za dosego zastavljenih ciljev. Zato se…


Policy Jam

  • Inovativnost
  • Kakovostno življenje

Sodelovanje med različnimi sektorji, partnerji in organizacijami ter skupen napor pri reševanju kompleksnih družbenih izzivov današnjega časa in prihodnosti s končnim uporabnikom v središču, je pot, ki vodi…


Prosto dostopni izobraževalni viri (OER)

  • Inovativnost
  • Učenje (za) vse življenje

V današnjem času večino informacij pridobivamo v virtualnem okolju. Učenje postaja vse bolj prilagojeno in sodelovalno, čemur pripomore tudi vse več odprtih in brezplačno dostopnih izobraževalnih aplikacij ter…


Svetovni dan čebel

  • Identiteta

Slovenija je kot prva država na svetu pozvala mednarodno skupnost k večjemu zavedanju o pomenu čebel in potrebi po zaščiti teh, za ljudi izjemno pomembnih opraševalcev pred nevarnostmi….