Policy Jam II

 • Identiteta
 • Inovativnost

Nove metode za boljše storitve Za uspešno uresničevanje Strategije razvoja Slovenije potrebujemo nove metode dela in sodelovanja za iskanje ustreznih korakov, potrebnih za dosego zastavljenih ciljev. Zato se je Služba Vlade RS odločila za izvedbo pilotnih projektov, s katerimi želi preizkušati nove, moderne in inovativne metode dela ter vključevanje partnerjev in deležnikov v proces priprave … Več


APPLAUSE (Alien PLAnt SpEcies ) – od škodljivih do uporabnih tujerodnih rastlin z aktivnim vključevanjem prebivalcev

 • Inovativnost
 • Kakovostno življenje

Projekt APPLAUSE na inovativen način rešuje izzive povezane z ravnanjem s tujerodnimi rastlinami na podlagi pristopa ničelnih odpadkov (»zero waste«) ter prehoda v krožno gospodarstvo. Odstranjene invazivne tujerodne rastline se v Sloveniji trenutno kompostirajo  ali sežigajo, s pilotnim projektom predelave v papir na polindustrijskem nivoju, pa so v Ljubljani dokazali, da jih je mogoče uporabiti … Več


Slovenski kvIZUM

 • Inovativnost

Ob 125. obletnici smrti Jožefa Stefana je na spletu zaživel digitalni kviz Slovenski kvIZUM. Z njim želijo ustvarjalci krepiti samozavest Slovencev kot naroda inženirjev in inovatorjev ter utrditi prepoznavnost Slovenije v mednarodnem okolju. V prvi fazi vključuje 58 vsebin, povzetih po javno dostopnih medijskih virih in informacijah izbranih inovativnih podjetij. V nizu petih vprašanj, ki … Več


Svetovni dan otrok – “Kids Take Over”

 • Kakovostno življenje

20. novembra obeležujemo svetovni dan otrok. Na pobudo UNICEF-a so otroci prevzeli vodenje Slovenije za en dan in zavzeli vodilna mesta v politiki, gospodarstvu, medijih, šolstvu, športu in kulturi in se s tem pridružili globalni pobudi pod naslovom “Kids Take Over”. Vse z željo, da bi njihov glas bil večkrat slišan in upoštevan. Slovenija je 20. … Več


Policy Jam

 • Inovativnost
 • Kakovostno življenje

Sodelovanje med različnimi sektorji, partnerji in organizacijami ter skupen napor pri reševanju kompleksnih družbenih izzivov današnjega časa in prihodnosti s končnim uporabnikom v središču, je pot, ki vodi do bolj kakovostnih storitev in s tem višje kakovosti življenja za prebivalke in prebivalce Slovenije. S tem namenom je potekala pilotna izvedba interaktivne delavnice »Policy Jam«. Za … Več


Prosto dostopni izobraževalni viri (OER)

 • Inovativnost
 • Učenje (za) vse življenje

V današnjem času večino informacij pridobivamo v virtualnem okolju. Učenje postaja vse bolj prilagojeno in sodelovalno, čemur pripomore tudi vse več odprtih in brezplačno dostopnih izobraževalnih aplikacij ter storitev. Slovenija v svetovnem merilu nastopa kot referenčna država na področju odpiranja izobraževalnega prostora z uvedbo sistema prosto dostopnih izobraževalnih virov (Open Education Resources – OER). V … Več


Zlet za vzlet

 • Kakovostno življenje
 • Učenje (za) vse življenje

Zlet je največji vseslovenski tabor, kjer se vsako leto združijo številni mladi taborniki iz vse države in tujine. Letošnje leto je tabor potekal pod naslovom Zlet za vzlet. Ob velenjskem jezeru se je na  desetdnevnem taboru zbralo kar tisoč mladih iz Slovenije in desetih drugih držav ter se v sobivanju udeležilo več kot tristo delavnic, … Več


Zavod 404

 • Inovativnost
 • Učenje (za) vse življenje

Inovativnost je temelj vsakršnega družbenega napredka in razvoja. Je način razmišljanja in iskanja novih rešitev za obstoječe izzive, zmožnost raziskovanja in kreiranja idej ter njihovo udejanjanje v vsakdanjem svetu. V času hitrih sprememb in eksponentnega razvoja je inovativen pristop k iskanju rešitev še toliko bolj pomemben, še posebej med mladimi, saj predstavljajo tisti del prebivalstva, … Več


Goodbiz

 • Inovativnost
 • Kakovostno življenje

Goodbiz je program, namenjen dvigu investicijske pripravljenosti podjetij z družbenim učinkom, ki ustvarjajo kakovostna delovna mesta, povečujejo družbeno vključenost in blaginjo, v poslovni model vključujejo nove tehnologije ter so inovativna v poslovnih procesih in načinu organiziranja. Zavod Viva, pobudnik programa, s svojim delovanjem že več let povezuje različne dele družbe s ciljem spodbujanja družbenih sprememb, … Več


Teden nezavržene hrane

 • Kakovostno življenje

Zavržena hrana predstavlja resen problem sodobne družbe. V svetu vsako leto zavržemo skoraj milijardo in pol ton hrane – povedano drugače, tretjina pridelane hrane konča v smeteh. Samo v Sloveniji zavržemo 150 tisoč ton hrane, kar je povprečno 72 kilogramov hrane na prebivalca, s čimer bi lahko pripravili celih 292 obrokov in nahranili 100 družin. Teden … Več