APPLAUSE (Alien PLAnt SpEcies ) – od škodljivih do uporabnih tujerodnih rastlin z aktivnim vključevanjem prebivalcev

  • Inovativnost
  • Kakovostno življenje

Projekt APPLAUSE na inovativen način rešuje izzive povezane z ravnanjem s tujerodnimi rastlinami na podlagi pristopa ničelnih odpadkov (»zero waste«) ter prehoda v krožno gospodarstvo. Odstranjene invazivne tujerodne rastline se v Sloveniji trenutno kompostirajo  ali sežigajo, s pilotnim projektom predelave v papir na polindustrijskem nivoju, pa so v Ljubljani dokazali, da jih je mogoče uporabiti tudi v druge uporabne namene.

Izdelava papirja iz invazivnih rastlin v mojstrski delavnici Vevče

Snovalci projekta razvijajo trajnosten način predpriprave kaše za izdelavo papirja – predelavo s pomočjo encimov, ki bo potekala ročno in strojno. Lužnica (odpadek po predpripravi materiala za papir) bo predelana v vhodne surovine za industrijo, npr. derivate vanilina, ki je vmesni produkt v proizvodnji farmacevtskih izdelkov, kozmetike in drugih finih kemikalij ter izdelavo substrata za gojenje mikrobov, ki se jih uporablja za produkcijo polimerov . Lesni ostanki bodo uporabljeni za izdelavo koristnih 3D kompozitov ali premazov. Deset izdelkov iz lesa bodo prebivalci lahko naredili sami, dodatnih deset izdelkov z višjo dodano vrednostjo pa bodo izdelovali v novo vzpostavljeni lesni delavnici. S tem želijo zagotovili tudi nova zelena delovna mesta ter ohranitev tradicionalne obrti, tehnične in kulturne dediščine ter znanja.

Zbiralna akcija suhega dresnika za predelavo v Ljubljani. Foto: Arhiv MOL

Predlagani sistem ravnanja z invazivnimi tujerodnimi rastlinami temelji na izobraževanju, obveščanju in sodelovanju s prebivalci. Meščankam in meščanom Mestne občine Ljubljana želijo olajšati samostojno prepoznavanje invazivnih tujerodnih rastlin in njihovo odstranjevanje ter predelavo v koristne izdelke. Če tega ne želijo narediti sami, se bodo lahko oglasili v centru ponovne uporabe, kjer jih bodo skupaj predelali na delavnicah, lahko pa jih bodo zgolj oddali v zbirnem centru, kjer jih bodo partnerji v projektu predelali v koristne izdelke in prodali. S projektom naslavljajo kar najširši krog deležnikov: vrtce, šole, dijake, študente, gospodinjstva, lastnike zemljišč, podjetja, turiste ter strokovne organizacije.

APPLAUSE je bil izbran za financiranje na razpisu pobude Urban Innovative Actions (UIA) v sklopu Evropskega tedna regij in mest v tematskem sklopu krožno gospodarstvo. Prek pobude UIA Evropska komisija podpira pilotne projekte na področju trajnostnega urbanega razvoja. V ta namen iz Evropskega sklada za regionalni razvoj komisija namenja sredstva lokalnim oblastem za projekte, ki na inovativen način preizkušajo nove in še ne preverjene rešitve za izzive mest.

Poleg Mestne občine Ljubljana kot nosilke, v projektu sodelujejo še javno podjetje Snaga, Univerza v Ljubljani (Biotehniška fakulteta – Oddelek za biologijo, Oddelek za agronomijo, Oddelek za lesarstvo in Oddelek za gozdarstvo; Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo; Naravoslovnotehniška fakulteta – Oddelek za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje), Institut Jožef Stefan, Kemijski inštitut, Inštitut za celulozo in papir, podjetji Tisa in GDi GISDATA , Trajna – društvo za razvoj trajnostnega oblikovanjaZavod za tipografijo in tiskarsko dediščino tipoRenesansa in Center odličnosti Vesolje, znanost in tehnologije.