Prosto dostopni izobraževalni viri (OER)

  • Inovativnost
  • Učenje (za) vse življenje

V današnjem času večino informacij pridobivamo v virtualnem okolju. Učenje postaja vse bolj prilagojeno in sodelovalno, čemur pripomore tudi vse več odprtih in brezplačno dostopnih izobraževalnih aplikacij ter storitev. Slovenija v svetovnem merilu nastopa kot referenčna država na področju odpiranja izobraževalnega prostora z uvedbo sistema prosto dostopnih izobraževalnih virov (Open Education Resources – OER). V primerjavi z drugimi državami ima Slovenija precej izkušenj v razvoju tehnologij za odprto izobraževanje, ki omogočajo izgradnjo izobraževalnega okolja, ki se prilagaja posamezniku in ne obratno

Prosto dostopni izobraževalni viri ali OER so vsa učna gradiva z odprtimi licencami, ki omogočajo brezplačno delitev med učitelji in učenci po vsem svetu in so zato potrebni za spodbujanje inovativnih učnih okolij, v katerih lahko uporabniki vsebino prilagodijo svojim potrebam. Kratkoročno vodijo v večjo preglednost, pomenijo hitrejše nadgrajevanje znanj in veščin ter izgradnjo kapacitet v smeri večje odprtosti. Srednjeročne koristi se odražajo v vzpostavitvi storitev in orodij, dolgoročne pa v digitalni transformaciji in izpolnjevanju ciljev trajnostnega razvoja na področju izobraževanja.

Pobuda izvira iz projekta, Videolectures, ki ga je pred petnajstimi leti pričel Institut Jožef Stefan, kjer so pričeli s snemanjem in objavljanjem predavanj na lastnem portalu. Po mednarodni prepoznavnosti projekta in povezovanju z evropskimi in ameriškimi univerzami, je portal leta 2008 prejel Unescovo nagrado World Summit Award. Danes večina deležnikov v formalnem in neformalnem izobraževanju razvija inovativne rešitve, uporablja odprte izobraževalne vire s ciljem narediti izobraževanje dostopno vsem. Rezultati Slovenije na tem področju in še posebej slovenske pobude in aktivnosti pomembno prispevajo k hitrejšemu razvoji tudi v širši regiji, EU in mednarodnem prostoru.

Institut Jožef Stefan je na podlagi izkušenj, rezultatov in svetovnih pobud v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport od leta 2014 vodja Katedre za odprte tehnologije in OER pri UNESCO. Tako ima Slovenija možnost ne le sodelovanja najbolj naprednimi na tem področju, ampak tudi za spodbuja države oz. regije, ki se odprtega izobraževanja in OER še niso lotile celovito. Iz tega je nastala iniciativa Opening up Slovenia, katere namen je uvajati različne prakse za bolj odprto in dostopno učno okolje, predvsem z uvedbo virov, ki so javno dostopni vsem pod licenco Creative Commons. Z iniciativo Opening Up Slovenia je Slovenija postala ena vodilnih držav na svetu na področju dostopnih izobraževalnih virov. Leta 2016 je prek

Unesca dala pobudo za skupen dokument na globalni ravni s priporočili državam za vzpostavitev vzvodov ter politik za odpiranje izobraževanja. Slovenija skupaj z Unescom vodi proces priprave priporočil za 195 držav članic. Kot gostiteljica drugega svetovnega Unescovega kongresa o prosto dostopnih izobraževalnih virih, ki je potekal med 18. In 20. septembrom letošnjega leta v organizaciji Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport  ter Unesca postaja referenčna država na področju. Tridnevni svetovni kongres se je zaključil s sprejetjem ljubljanskega akcijskega načrta, ki vsebuje aktivnosti za opolnomočenje učiteljev ter ohranjanje kulturne in jezikovne raznolikosti prosto dostopnih izobraževalnih virov. Slovenija je dala pobudo za oblikovanje dinamične koalicije, ki bi bila jedro svetovne koalicije.

Cilj odprtega izobraževanja je razširitev dostopnosti ter prilagodljivosti izobraževanja in omogočanje večje vključenosti in sodelovanja pri učnem procesu ter deljenju in nadgrajevanju znanja. Vizija prosto dostopnega akademskega znanja s pomočjo digitalne ter pametne  tehnologije odgovarja na izzive neenakega dostopa do znanja po svetu, predvsem v revnejših državah. S tem neposredno uresničujejo tudi cilje trajnostnega razvoja, katerih del sta tudi zmanjšanje neenakosti ter kakovostno izobraževanje za vse.