Zavod 404

  • Inovativnost
  • Učenje (za) vse življenje

Inovativnost je temelj vsakršnega družbenega napredka in razvoja. Je način razmišljanja in iskanja novih rešitev za obstoječe izzive, zmožnost raziskovanja in kreiranja idej ter njihovo udejanjanje v vsakdanjem svetu. V času hitrih sprememb in eksponentnega razvoja je inovativen pristop k iskanju rešitev še toliko bolj pomemben, še posebej med mladimi, saj predstavljajo tisti del prebivalstva, ki bo vodila razvoj družbe v prihodnosti.

Zavod 404 je prvi mladinski tehnološko-raziskovalni center v Sloveniji, ki mladim nudi pomoč pri razvoju tehničnih veščin ter jih spodbuja k raziskovanju, znanosti in iskanju inovativnih rešitev. Mladim nudi okolje in prostor svobodnega ustvarjanja in razvoja potencialov. Temelji na vzpostavljanju skupnosti, kjer so ideje cenjene in kjer lahko mladi v ekipnem duhu razvijajo svoje talente in udejanjajo domisli in želje.

 

V programih Zavoda 404 sodelujejo predvsem srednješolci in študenti, organizirajo pa tudi posebne delavnice za osnovnošolske otroke. Mladi med drugim ustvarjajo številne tehnološke rešitve, kot so robot, ki lahko pleza po stopnicah, cepelin, raketa, LED krmilnik in še mnogo drugih. V sodelovanju z Univerzo v Ljubljani skrbijo za projekt Microtransat, ki združuje študente fakultet za strojništvo, elektrotehniko, matematiko in fiziko, pomorstvo in promet ter fakultete za računalništvo in informatiko. Skupaj želijo izdelati avtonomno jadrnico, ki bo sama prejadrala Atlantik.

Med večjimi projekti kjer Zavod 404 nastopa kot soorganizator v sodelovanju s številnimi drugimi partnerji, je Ljubljana Mini Maker Faire, ki je v maja 2017 potekal prvič. Projekt v Slovenijo prinaša globalno gibanje vseh izumiteljev, ustvarjalcev, izdelovalcev, umetnikov, znanstvenikov in tehnoloških zanesenjakov, z namenom prebujanja raziskovanja ter spodbujanja radovednosti, zvedavosti, odkrivanja ter prostega pretoka idej, znanja ter izkušenj. V kreativnih centrih Tobačne, so se predstavili ustvarjalci iz večine slovenskih “Maker Labov”, tehnoloških, raziskovalnih in znanstvenih centrov, posamezniki z lastnimi izumi pa tudi številni izumitelji iz sosednjih držav.

Cilj zavoda je soustvarjati družbo prihodnosti, kjer bodo mladi in starejši ostali radovedni in se neustrašno podali na pot iskanja rešitev tam, kjer jih na prvi pogled ni moč zaznati. Ustanovitelji ugotavljajo, da se pri poučevanju vse manj pozornosti posveča tehniki in tehnologiji, čeprav sta vedno bolj vpeti v naša življenja, tovrstna znanja pa postajajo vse bolj nepogrešljiva za delovanje v današnjem času in prostoru. Prepričani so, da se vsak posameznik rodi poln radovednosti in da smo kot družba smo dolžni poskrbeti, da se ta raziskovalna iskrica ne izgubi, ne glede na trenutne ekonomske okoliščine.

V spletnem jeziku oznaka 404 pomeni, da spletna stran ne obstaja. Za Zavod 404 to predstavlja šele začetek ustvarjanja.