Goodbiz

  • Inovativnost
  • Kakovostno življenje

Goodbiz je program, namenjen dvigu investicijske pripravljenosti podjetij z družbenim učinkom, ki ustvarjajo kakovostna delovna mesta, povečujejo družbeno vključenost in blaginjo, v poslovni model vključujejo nove tehnologije ter so inovativna v poslovnih procesih in načinu organiziranja.

Zavod Viva, pobudnik programa, s svojim delovanjem že več let povezuje različne dele družbe s ciljem spodbujanja družbenih sprememb, ki odgovarjajo na potrebe prihodnosti, posvečajo pa se področjem kot so samooskrba s hrano, zdravje ter vzpostavljanje partnerstev za boljšo prihodnost. Skupaj z različnimi partnerji so pripravili 6-mesečni program za podjetja, ki želijo izboljšati svoje poslovanje in poglobiti svoj družbeni učinek. Sestavljen je iz mesečnih delovnih srečanj s predavanji, individualnega dela z mentorji na konkretnih izzivih in predstavitvenih dni s partnerji in potencialnimi investitorji. Med soustvarjalci programa najdemo BB Consulting, Donar in LineaDirecta, Punkt, CIP NLB, Bisnode Slovenija in SPIRIT Slovenija, delno pa ga sofinancira Program EU za zaposlovanje in inovacije EaSI.

Goodbiz povezuje tiste družbene akterje – posameznike, podjetja in podporna okolja,  ki verjamejo, da lahko s podjetništvom rešujemo družbene in okoljske izzive današnjega dne, a le, če smo pripravljeni na medsebojno povezovanje in sodelovanje. Spodbujanje trajnostnega razvoja in podjetij, ki ustvarjajo kakovostna delovna mesta ter rešujejo družbene izzive na inovativen način, se neposredno povezuje z Vizijo Slovenije. Iskati rešitve za težave na sodobne inovativne načine pomeni biti aktiven del družbe in soustvarjati boljšo kakovost življenja ter s tem uresničevati vizijo.

V programu sodeluje široka in raznolika paleta slovenskih in mednarodnih glasnikov podjetništva, ki so že danes zgled vključujoče ekonomije. Z aktivno podporo podjetjem, mreženjem investitorjev z družbenim učinkom ter drugimi ključnimi mednarodnimi in slovenskimi partnerji postavljajo temelje za razvoj drugačne, bolj vključujoče ekonomije, kar predstavlja naš skupen cilj. Pobuda GoodBiz s povezovanjem in vlaganjem v razvoj ljudi spodbuja spremembe, ki naslavljajo izzive sedanjosti z namenom gradnje boljše prihodnosti.

Preberi več: www.goodbiz.si