Svetovni dan čebel

  • Identiteta

Slovenija je kot prva država na svetu pozvala mednarodno skupnost k večjemu zavedanju  o pomenu čebel  in potrebi  po zaščiti teh, za ljudi izjemno pomembnih opraševalcev pred nevarnostmi. Pobuda World Bee Day Initiative, ki jo je pričela Čebelarska zveza Slovenije s podporo Vlade Republike Slovenije in Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, je dobila posluh mednarodne skupnosti. O razglasitvi 20. maja za svetovni dan čebel, ki se bo prvič praznoval leta 2018, bo Organizacija Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo odločala na junijskem zasedanju in s tem uradno potrdila prizadevanja Slovenije.

Čebelarstvo v Sloveniji zaseda pomembno mesto tako v zgodovinskem, kot tradicionalnem pomenu. V svetu predstavljamo središče čebelarstva, s čimer je povezano tudi naše zavedanje o pomenu čebel za človeka in njegov obstoj. Slovenija premore 10.000 čebelarjev in kar 176.000 čebeljih kolonij, ki proizvedejo med 1500 in 2500 ton medu letno.  Slovenija je mednarodno poznana tudi po unikatnih panjskih končnicah in tradicionalnih panjih.

Čebele kot opraševalci nosijo izrazito pomembno vlogo za človeštvo, saj nam omogočajo pridelavo hrane, kmetijstvo, zdravo življenjsko okolje, pomembne pa so tudi z vidika naravne biodiverzitete. Kar tri četrtine vsega pridelka je neposredno ali posredno odvisnega od čebeljega opraševanja, hkrati pa so tudi pokazatelj zdravega življenjskega in naravnega ekosistema. V zadnjih letih so čebele postale ogrožene zaradi številnih nevarnosti, ki so povzročile drastičen upad čebel. Zato je pomembno, da poskrbimo za njihovo zaščito in zaščito njihovega življenjskega okolja. Za promocijo pobude je Slovenija v Bruslju na sedežu Evropske komisije razstavila interaktivni paviljon z namenom informiranja javnosti.

Pobuda World Bee Day prispeva h krepitvi mednarodne prepoznavnosti Slovenije na globalni ravni, saj so številne države že izrazile interes za sodelovanje, kar lahko državi prinese številne pozitivne gospodarske učinke na področju turizma in drugih panog. Pobuda širi zavedanje o nujnosti zaščite trajnostnega in zdravega življenjskega okolja, združuje svet, krepi našo kulturno identiteto v globalnem prostoru in s tem neposredno uresničuje Vizijo Slovenije.

Preberi več:

http://www.worldbeeday.org/en/