Ljubljana GovJam

  • Inovativnost
  • Zaupanje

Ljubljana GovJam je del globalnega dogodka Global GovJam, ki se odvija po celem svetu hkrati in poskuša s pomočjo inovativnih pristopov, poiskati odgovore na izzive javnega sektorja. V Sloveniji ga organizira ekipa Servis 8, ki pri organizacij delavnic uporablja metode oblikovalskega razmišljanja in storitvenega oblikovanja. Preko generiranja novih idej, priprave prototipov, preizkušanja uporabniške izkušnje med ljudmi in iteracije, udeleženci dogodka iščejo čim boljše rešitve za obstoječe probleme ljudi pri vsakodnevnem srečevanju z javnimi storitvami.

Na dogodku udeleženci sodelujejo v interdisciplinarnih skupinah na skupno globalno temo, s katero se seznanijo šele na dogodku samem. Namen je udeležence povezati, da skupaj z drugimi raziskujejo in iščejo rešitve ter predloge, s katerimi bi lahko reševali obstoječe izzive javnih storitev. Cilji Ljubljana GovJam srečanja so učenje, spoznavanje, raziskovanje in povezovanje, ob premisleku kakšne javne storitve si kot družba v prihodnje želimo in preko koncepta storitvenega oblikovanja, poskušati oblikovati konkretne predloge za njihovo izboljšanje. Z odmikom od tradicionalnih načinov in  pristopov ter s prehodom k inovacijskemu postopku, v ospredje postavlja uporabnika – državljana in z razumevanjem njegovih želja, poskuša podati konkretne predloge, ki bi z uresničitvijo prinesli prijaznejše, boljše in enostavnejše rešitve v javnem sektorju.

 Dogodek je odprt za vse, ki si želijo prispevati k dvigu kakovosti javnih storitev in njihovo usmerjenost k uporabnikom. Da bi v Sloveniji imeli čim bolj prijazne, preproste in kakovostne javne storitve, je želja vseh prebivalk in prebivalcev Slovenije, dogodek GovJam pa neposredno omogoča, da pri tem tudi aktivno sodelujejo. GovJam uresničuje cilje Vizije Slovenije, saj v ospredje postavlja aktivno državljanstvo za izboljšanje kakovosti življenja celotne družbe. S povezovanjem inovativnih in kreativnih pristopov, učenja ter sodelovanja, ruši tradicionalne predpostavke o neprijaznem in neučinkovitem javnem sektorju in z vnašanjem novih ter modernih vzorcev razmišljanja pri načrtovanju javnih storitev, izboljšuje njihovo kakovost ter krepi zaupanje v javne storitve in ustanove.

           

Preberi več:

http://ljubljanajams.si/gov/

http://servis8.com/