Otroški parlament

  • Učenje (za) vse življenje

OTROŠKI PARLAMENT® je ena izmed pomembnejših oblik participacije mladih v Sloveniji, ki  povečuje njihovo aktivno sodelovanje in vključenost v procese sprejemanja odločitev, pomembnih za njihov prihodnji razvoj. S tem se krepi pomen aktivnega državljanstva med mladimi, kar je eden izmed ključnih poudarkov Vizije Slovenije.

Program, ki je namenjen vsem osnovnošolcem, poteka v obliki srečanj in zasedanj vse od šolske, regionalne do nacionalne ravni.. Temeljni cilji Otroškega parlamenta so: uresničevanje mednarodnih konvencij, predvsem Konvencije ZN o otrokovih pravicah, vzgoja in izobraževanje mladih za aktivno in demokratično državljanstvo ter multikulturnost, kar je temeljnega pomena za promocijo vrednot človekovega dostojanstva, svobode, enakosti in solidarnosti ter za zavest o skupnih vrednotah kot so spoštovanje različnosti, strpnosti in razumnega dialoga. Možnosti mladih za aktivno obliko participacije v družbi vplivajo na pridobivanje socialnih veščin, izkušenj, znanj in pozitivne samopodobe, s čimer se utrjuje pomen lastne in skupne identitete.

Spodbujanje tovrstnega učenja za življenje in razvoja otrok v smeri kritičnega in ustvarjalnega mišljenja, razvija odgovoren odnos učencev do soljudi ter do naravnega in družbenega okolja.

Program se izvaja pod okriljem Zveze prijateljev mladine Slovenije.

Preberi več: http://www.zpms.si/programi-in-projekti/otroski-parlament/