Evropa v šoli

  • Učenje (za) vse življenje

Natečaj Evropa v šoli že vrsto let prispeva k poglobljenemu soočenju osnovnošolcev in srednješolcev z družbenimi izzivi, s katerimi se spopadamo doma, v Evropi in v svetu. Cilj projekta je krepitev medsebojnega razumevanja, strpnosti in solidarnosti med ljudmi ter aktivno razvijanje ustvarjalnosti, zmožnosti samostojnega in kritičnega mišljenja ter izražanja in presoje s pomočjo različnih umetnostnih zvrsti.

Preko inovativnih pristopov in kreativnosti med mladimi, razvija zavedanje in razmišljanje o svetu okoli nas, ter s tem krepi identiteto v mednarodnem okolju. Je odgovor na večkrat izražene želje otrok in mladih po bolj opaznem in odločujočem mestu pri načrtovanju svoje prihodnosti, prihodnosti lokalnega okolja, Evrope in sveta. V praktičnem okolju daje zgled, kako s pomočjo učenja za življenje, mlade spodbujati pri razvoju pozitivnih vrednot, osebnostni rasti in aktivnemu državljanstvu.

Natečaj, ki ga vodi Zveza prijateljev mladine Slovenije®, se je tematsko do nedavnega navezoval  na razpisano temo Evropskega leta, zadnjih nekaj let pa se tematika navezuje na cilje trajnostnega razvoja Program natečaja, ki se prične z izborom izdelkov na šolskih ravneh, nadaljuje pa na regionalni in nacionalni ravni, se tradicionalno zaključi z nacionalno prireditvijo na dan Evrope.

Preberi več: http://www.zpms.si/programi-in-projekti/evropa-v-soli/