Slovenija vodilna v trajnostnem razvoju turizma v svetovnem merilu

  • Identiteta
  • Kakovostno življenje

Slovenija po tem, ko je bila leta 2016 s strani organizacije Green Destinations kot prva država na svetu razglašena za zeleno destinacijo, znova dokazuje svojo zavezanost k trajnostnim in okolju prijaznim oblikam turizma.

Na letošnji mednarodni turistični borzi ITB v Berlinu, je Slovenska turistična organizacija postala dobitnica prestižne nagrade World Legacy Award, ki jo podeljuje National Geographic, in sicer v kategoriji trajnostnega upravljanja destinacije. Pobudnik nagrad je National Geographic Society, ena največjih in najprestižnejših neprofitnih znanstvenih, izobraževalnih in popotniških organizacij na svetu. S tem priznanjem se Slovenija v globalnem merilu uvršča na sam vrh držav, ki s svojim upravljanjem turističnih destinacij uvajajo pozitivne spremembe v turizmu. Slovenija postaja zgled, saj po mnenju strokovnjakov uveljavlja najboljše trajnostne okoljske prakse, z namenom ohranjanja naravne in kulturne dediščine ter prinaša dobrobit lokalemu prebivalstvu in izobražuje obiskovalce o principih trajnostnega turizma. Nagrada National Geographic World Legacy za Slovenijo pomeni edinstveno promocijo in mednarodno prepoznavnost, kot tudi medijsko pozornost v svetovno znanem National Geographic Travelerju in drugih medijih National Geographica. Trajnostno usmerjen turizem s tem priznanjem postaja ena izmed priložnosti za razvoj Slovenije kot svetovno prepoznane turistične destinacije, s čimer jo odpira v mednarodnem prostoru in krepi njeno identiteto ter daje dokaz, da se Vizija Slovenije že danes uresničuje na različnih področjih.

Trajnostne inovacije in nove ideje pa se v slovenskem turističnem prostoru spodbujajo tudi preko drugih, že obstoječih projektov Slovenske turistične organizacije. Eden izmed teh je tudi Snovalec, ki je usmerjen v spodbujanje in iskanje novih obetavnih idej na področju turizma ter kreativnosti na ravni turističnih destinacij, poslovnih idej, združenj turističnih proizvodov oz. ponudnikov ali pri oblikovanju in trženju turističnih proizvodov z območja Slovenije na domačem in tujih trgih. Letošnji Poziv za podelitev priznanja Snovalec 2017 je objavljen na portalu Banka turističnih priložnosti Slovenije.