Zgled zelene mobilnosti: Souporaba električnih vozil v državni upravi

  • Inovativnost
  • Kakovostno življenje

Slovenija je kot ena prvih držav na svetu zagnala pilotni projekt souporabe električnih vozil za potrebe državne uprave, s katerim želi izkušnjo deljenja vozil približati širšemu krogu ljudi. Model delitve delitvene ekonomije, ki temelji na slovenskem znanju in podjetju, je skupaj zagnalo Ministrstvo za javno upravo, Ministrstvo za infrastrukturo in podjetje Avant car.

Projekt je le ena izmed aktivnosti preko iniciative “Slovenija, zelena referenčna država v digitalni Evropi”, s katerimi Slovenija postaja prepoznavna v regiji in širše. Preko spodbujanja zaposlenih k uporabi okolju prijaznih tehnologij je cilj projekta zmanjšati onesnaževanje zraka, zmanjšati število avtomobilov v mestu ter znižati stroške za mobilnost. Souporaba električnih vozil združuje trajnostni razvoj, okolju in ljudem prijazne tehnologije ter družbene inovacije.

Preberi več: http://www.mju.gov.si/si/novinarsko_sredisce/novica/article/1328/8089/