Goodbiz

  • Inovativnost
  • Kakovostno življenje

Goodbiz je program, namenjen dvigu investicijske pripravljenosti podjetij z družbenim učinkom, ki ustvarjajo kakovostna delovna mesta, povečujejo družbeno vključenost in blaginjo, v poslovni model vključujejo nove tehnologije ter…


Ljubljana GovJam

  • Inovativnost
  • Zaupanje

Ljubljana GovJam je del globalnega dogodka Global GovJam, ki se odvija po celem svetu hkrati in poskuša s pomočjo inovativnih pristopov, poiskati odgovore na izzive javnega sektorja. V…


Evropa v šoli

  • Učenje (za) vse življenje

Natečaj Evropa v šoli že vrsto let prispeva k poglobljenemu soočenju osnovnošolcev in srednješolcev z družbenimi izzivi, s katerimi se spopadamo doma, v Evropi in v svetu. Cilj…


Otroški parlament

  • Učenje (za) vse življenje

OTROŠKI PARLAMENT® je ena izmed pomembnejših oblik participacije mladih v Sloveniji, ki povečuje njihovo aktivno sodelovanje in vključenost v procese sprejemanja odločitev, pomembnih za njihov prihodnji razvoj. S…